Spolek přátel modelové železnice Bílina  BiMo Bílinské Moduly vznikl v únoru 2016 jako volnočasové uskupení zájemců o železniční modelářství. Naší hlavní náplní, je sdružování železničních modelářů a přátel železnic, stavba a provozování modulových kolejišť v měřítku 1:87 - H0, stavění a provoz železničních modelů, dále pak spolupráce s kluby se zaměřením na železnici, historii železnic, její reálný provoz a na železniční i všeobecné modelářství. Na tyto naše aktivity navazuje  propagace našich výsledků v podobě veřejných výstav modelových kolejišť, železničních modelů a výstav s železniční tématikou a historií. Do budoucna máme v plánu postavit stabilní kolejiště (systém FREMO) a provozovat jízdy pro veřejnost v předem určených kalendářních dnech.

 

Za založením železničního modelářského klubu v Bílině stojí náhoda, která svedla dohromady dva přátele kteří byli nadšeni fenoménem FREMO, se kterým se seznámili prostřednictvím klubu železničních modelářů z Ostravy a to s klubem OSTRAMO Ostravské Moduly. Po několika návštěvách na modulových setkáních jsme se i mi rozhodli v našem městě založit klub a věnovat se stavbě modulů a ukázat milovníkům železničního modelářství jaké výhody oproti klasické stavbě na desku moduly nabízejí. V roce 2015 jsme oslovili management nově vznikajícího víceúčelového komunitního centra v Bílině o možnosti podílet se na tomto projektu tak, že bychom v tomto centru založili modelářský spolek. Po vzájemné dohodě jsme ve VKC Bílina dostali novou klubovnu za kterou jsme velmi vděčni. Zde má kdokoli možnost se po vzájemné dohodě na nás a naší práci přijít podívat. Díky finanční podpoře města Bíliny za což velmi děkujeme a díky obětavé pomoci modulářů z ostrama, se dnes můžeme pochlubit již téměř dokončeným základním oválem o deseti modulech, rozpracovaným nádražím Smiřín nad Bělou, dalších třech modulech našich členů, které jsou momentálně ve výstavbě, přípravou na stavbu vratné smyčky ve skrytém nádraží a hrdě se hlásit k tomu, že naše moduly můžeme prokazovat nálepkou STANDARD OSTRAMO.

 

 


 

 

 

Kontakt

775 040 172
725 207 591
fremobilina@seznam.cz