Moduly

 

Naším prvním cílem je dokončit základní ovál o deseti modulech - 8x oblouk 1 000 mm

                                                                                                                       - 2x rovina  1 200 mm

Dokončeno 1.1.2017

 

Dálepak dokončení železniční stanice o třech dopravních a jednou manipulační kolejí, vytvoření vratné smyčky skrytého nádraží a postupné

dokončování jednotlivých modulů našich členů.

Celková koncepce vychází z co nejreálněji ztvárněné modelové železnice v měřítku 1:87  ,, hlavní a vedlejší trať v pahorkatině."

 

Náš klub používá tři základní rozměry přechodových profilů

 

profil B'96 - pahorkatina - trať ve svahu

 

profil E'96 - dává možnost znázornit náspy a mosty

 

profil F'96 - trať v rovině

 

 

Naše  Moduly

SEZNAM A POPIS

BiMo seznam modulů.xlsx (19144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

775 040 172
725 207 591
fremobilina@seznam.cz