první skušební položení zhlaví

první skušební položení zhlaví